Infolinia Infolinia: +48 (22) 649-05-02

Regulamin boisk Let's Go Beach

 I. Ogólne zasady

1. Na terenie klubu Let’s Go Beach obowiązują zasady określone w niniejszym regulaminie. Wszystkie sytuacje nie objęte tym regulaminem określane są przez kodeks cywilny.
2. Członkowie klubu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jak również stosowania się do zaleceń pracowników klubu.
3. Klub jest otwarty w godz. 9.00- 22.00 od poniedziałku do niedzieli.
4. Zabrania się przebywać na terenie klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz tym, których zachowanie przeszkadza innym.
5. Podstawą do korzystania z klubu jest opłacona rezerwacja on-line lub dokonanie jednorazowej opłaty na miejscu.
6. Rezerwacja boiska do siatkówki na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 55 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. Dobrym zwyczajem jest przez ostatnie 5 minut wyrównanie boiska za pomocą specjalnych grabi.
7. Osoba wypożyczająca piłki do gry zobowązana jest zwócić te same piłki (piłki są numerowane) do recepcji po zakończeniu gry. Wynajmujący ponosi również za wypożyczony sprzęt materialną konsekwencję.
8. Za pozostawione rzeczy w szatniach właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Bardzo cenne rzeczy zabiera się ze sobą na boisko.
9. Rzeczy pozostawione przez graczy na terenie obiektu przechowywane są w klubie przez okres 1 miesiąca.
10. Faktury VAT wystawia się w tym samym miesiącu w którym wynajmowano boiska.

II. Zasady rezerwowania i odwoływania boisk oraz treningów

1. W celu rezerwacji boiska lub umówienia się na grę z trenerem należy:
- opłacić rezerwację osobiście w recepcji klubu przed rozpoczęciem gry lub
- zapłacić przez system on-line.
2. W celu odwołania dokonanej rezerwacji należy telefonicznie lub osobiście powiadomić o tym recepcję klubu , nie później jednak niż do godziny 16.00 dnia poprzedzającego rezerwację.
3. Opłaty należy dokonywać według aktualnego cennika. Rezerwacja jest ważna tylko po dokonanej opłacie.
4. Klub zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej piłki plażowej lub przyczyny techniczne).
5. Na terenie klubu istnieje możliwość wypożyczenia lub zakupu piłki/ek do siatkówki plażowej MIKASA VLS300.

II. Zasady rezerwowania i odwoływania boisk w systemie abonamentowym

1. W celu rezerwacji należy sontaktować się z biurem Let's Go Beach tel. 601-325-356 lub e-mail winiewski@letsgo.com.pl

2. Rezerwacje abonamentowe/cykliczne to takie, które obejmują co najmniej 8 godz. w m-cu, w stałym dniu tygodnia i o stałej godzinie.

3. Po dokonaniu rezerwacji wynajmujący jest zobowiązany do opłaty w każdym dniu rezerwacji przed wejście na boisko.

3. Nie ma możliwości odwoływania rezerwacji abonamentowych z dnia na dzień.

4. Jedynie, zapowiadane warunki atmosferyczne mogą byc powodem odwołania rezerwacji (padający deszcz, wiatr powyżej 50km/h, burza).

 

III. Bezpieczeństwo

1. Z oferty klubu mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
2. Osoby wynajmujące boiska lub biorące udział w treningach ćwiczą na własną odpowiedzialność.
3. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie 10 minutowej rozgrzewki.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również za te wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.